Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT |

Almen Praksis

Som praktiserende læge har du via Fremskudt funktion mulighed for at få en sag drøftet i et sparringsteam.

Det kan du gøre, hvis du sidder med et barn/en ung som mistrives, og du vurderer, at der er behov for en kommunal indsats. Du kan også få sparring i forhold til henvisning til udredning i psykiatrisygehuset.

Fremskudt funktion har drøftet godt 760 sager med børn og unge i mistrivsel. De hyppigste årsager til, at sager kommer på et sparringsmøde er:

  • udadreagerende adfærd
  • angst/depression
  • højt skolefravær
  • mistanke om en diagnose

Hvis du indsender en sag til drøftelse, har du mulighed for selv at komme med til sparringsmødet. Du kan også deltage over video. 

I projektet har vi udviklet følgende flowchart, som giver et overblik over, hvordan du som praktiserende læge kan henvende dig til Fremskudt Funktion.

Ønsker du direkte kontakt, skal du ringe til en regional medarbejder fra dit område.

 
Klik her for at se i fuld skærm
Flowchart der viser vejen ind i Fremskudt Funktion fra Almen Praksis

Siden er sidst opdateret 17-6-2021Se kontaktoplysninger for Fremskudt Funktion | Tilgængelighedserklæring