Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT |
Fremskudt funktionpilNyhederpilNyhedsbrevepilNyhedsbrev 7 - juni 2021

Nyhedsbrev 7 - juni 2021

COVID-19-restriktionerne begynder at blive lempet, og det har gjort det muligt at invitere kommunale og regionale medarbejdere på internat. Det kan du læse mere om i dette nyhedsbrev, hvor du blandt andet også kan læse om en status på projektet, et spændende inspirationskatalog og forskellige webinarer.

Status på Fremskudt funktion under COVID-19

COVID-19 har besværliggjort forældrekurser og andre fysiske aktiviteter i projektet, men samfundets nedlukning har ikke haft en negativ indvirkning på antallet af gennemførte sparringsteammøder. Tværtimod har der været en stigning i antallet af sparringsteammøder, som under nedlukningen har været gennemført digitalt. I alt har der i projektet været 760 sager.

Antal sager pr. måned i alle sparringsteams (data pr. 20 maj 2021)

Graf over sparringsteammøder i Fremskudt Funktion

Spændende kompetencekursus i Middelfart

Kommunale og regionale medarbejdere i Fremskudt Funktion var 25. og 26. maj på kompetencekursus med oplæg og erfaringsudvikling på programmet. Modsat de seneste mange måneders aktiviteter var kurset med fysisk fremmøde og foregik på internat i Middelfart.

Muligheden for at mødes igen fysisk vakte begejstring, og da programmet samtidig bød på spændende oplæg, blev internatet betragtet som en succes.

- Det var to gode og spændende dage, hvor jeg særligt vil fremhæve et oplæg om "gaming". Oplægget gjorde op med mange af de myter der er omkring skadelige effekter af computerspil, og det synes jeg er vigtigt at give videre. Oplægsholderen var helt ajourført på forskningen inden for området, så det gjorde kvaliteten enorm høj, fortæller Stine Kyed Holm, specialpsykolog og regional projektmedarbejder i Fremskudt Funktion.

På internatet sad de kommunale og regionale medarbejdet blandet sammen, så der var rig mulighed for at udveksle erfaringer på kryds og tværs.

- Det synes jeg, fungerede rigtig fint, og jeg fik talt med nogle, som jeg ikke før har haft så meget kontakt til fra andre områder end mit eget. Det var spændende at høre om, hvordan vi hver især arbejder i projektet, og jeg fik nogle gode inputs, jeg kan tage med videre, fortæller Stine Kyed Holm.

Kompetencekurset foregik på HUSET i Middelfart og blev orkestreret af facilitator Michael Petersen og projekt-      konsulent Sisi Ploug Pedersen.

Inspirationskatalog over gode erfaringer i projektet

Som et led i permanentgørelsen af Fremskudt Funktion har projektet i samarbejde med Syddansk Sundheds-innovation udarbejdet et inspirationskatalog med gode erfaringer fra projektet.

Kataloget samler positive erfaringer fra både medarbejdere og ledere i alle syddanske kommuner samt psykiatrisygehusets børne- og ungdomspsykiatrier.

Inspirationskataloget skal inspirere medarbejdere, ledere og politikere i kommuner og i Psykiatrien i Region Syddanmark til at fortsætte det gode samarbejde og fortsætte Fremskudt Funktion, når projektet slutter med udgangen af 2021.

Du kan finde inspirationskataloget på Fremskudt Funktions hjemmeside under projektfanen.

Angstforløb i Svendborg

Fremskudt Funktion er sammen med Svendborg Kommune i gang med et spændende og nyt angstforløb kaldet ”Mind-Changers”. Forløbet er for unge angstramte mellem 14-18 år og fokus på de unges netværk er optimeret i sammenligning med gængse angstforløb.

Mind-Changers har seks deltagere og startede i foråret, hvor deltagernes nærmeste familie og øvrige netværk blev inviteret til et indledende netværksmøde. Herefter består forløbet af 10 sessioner, hvor syv indtil videre er gennemført. De to undervisere er PPR-psykolog og kommunal projektmedarbejder i Fremskudt Funktion Louise Møller Schmidt fra Svendborg Kommune og regional projektmedarbejder i Fremskudt Funktion Tina Andersen.

- Det går rigtig godt, synes jeg. Deltagerne gør alle sammen fremskridt, de møder op og føler sig efterhånden som en samlet gruppe. Da det er første gang, vi afprøver forløbet, sørger Louise og jeg for hele tiden at skrive vores erfaringer ned og løbende evaluere på møderne, fortæller Tina Andersen der håber, de kan lave flere forløb, når det igangværende er overstået.

Når de 10 sessioner er gennemført, er forløbet slut, men da deltagerne og deres forældre fortsat kan få stor gavn af at mødes, er der i frivilligt regi planlagt efterfølgende netværksgrupper for både forældre og deltagere. Gruppen for de unge vil her blive ledet af to nyuddannede psykologer, som har været i praktik i PPR i Svendborg.

Angstforløbet i Svendborg er efter planen færdig efter sommerferien.

Øget fokus på samarbejde med praktiserende læger

En del af sagerne på Fremskudt Funktions mange sparringsteammøder kommer fra praktiserende læger, og derfor har projektet stor fokus på et velfungerende samarbejde med netop lægerne.

Projektkonsulenterne i Fremskudt Funktion har for nylig udarbejdet visuelle flowcharts, der viser hvordan forældre, fagfolk og praktiserende læger kan rette henvendelse til projektet. For at lette arbejdet for de praktiserende læger er der udleveret flowcharts til de lægehuse, som har mange henvisninger til regionens børne- og ungdomspsykiatrier.

Derudover arbejder man i projektet på en effektiv måde til at videresende referater fra sparringsteammøder til den tilknyttede praktiserende læge.

Webinarer til forældre og fagpersonale

I Fremskudt Funktion arbejder projektets medarbejdere løbende på forskellige webinarer til både forældre, fag-    personale og projektmedarbejdere.

Der har blandt andet været webinar om den tværfaglige indsats ”Tilbage til Skole”, hvor godt 50 projektmedarbejdere og frontpersonale deltog i webinaret. Der har også været webinar i PDA - kravundgående adfærd med cirka 70 deltagere.

Et af de kommende webinarer er til forældre til skolebørn og teenagebørn og har titlen ”Følelser og følelses-          regulering”. Webinaret forventes færdigt i løbet af sommeren.

Derudover er der udarbejdet et webinar til frontpersonale i skolen med fokus på unge med angst. Webinaret kommer i nærmeste fremtid på platformen Plan2Learn og kan tilgås via tilmelding fra Fremskudt Funktions hjemmeside.

Midt i juni afholder projektet et webinar om svære skilsmissesager, hvor der er tilmeldt godt 50. Du kan læse mere om projektets webinarer på Fremskudt Funktions hjemmeside.


Siden er sidst opdateret 11-6-2021Se kontaktoplysninger for Fremskudt Funktion | Tilgængelighedserklæring