Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT |
Fremskudt funktionpilNyhederpilNyhederpilNye samarbejdsformer bygger bro

Nye samarbejdsformer bygger bro

Den seneste undersøgelse af patient- og pårørendetilfredshed på de danske sygehuse viser positive resultater for børne- og ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark. Eksempelvis har målrettede indsatser som projekt Fremskudt Funktion været med til at bygge bro mellem behandling, frivillige tilbud og børn og unges hverdag.

Danske Regioner udsendte tidligere på ugen den årlige undersøgelse af patient- og pårørendetilfredshed på de danske sygehuse. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) viser, at størstedelen af patienterne har en positiv oplevelse af mødet med Børne- og Ungdomspsykiatri i Region Syddanmark.

Generel tilfredshed i ambulant behandling

For de ambulante børn og unge er 80 pct. af patienterne i høj grad eller i meget høj grad tilfredse med kontakten til den syddanske psykiatri. Resultatet er på flere områder bedre, end landsgennemsnittet, blandt andet i forhold til oplevelsen af behandling, personale og inddragelse.

Også i forhold til forældrene til de ambulante børn og unge er der sket en fremgang med forbedringer på en række områder. For indlagte børn og unge er resultaterne for Psykiatrien i Region Syddanmark på linje med landsgennemsnittet. Det samme gælder i forhold til forældrene til indlagte børn og unge.

Inddragelse bærer frugt

Et af indsatsområderne i den syddanske børne- og ungdomspsykiatri er at skabe en tæt kontakt til forældrene til de ambulante og indlagte patienter.

- Vi oplever stort engagement i afdelingernes patient- og pårørenderåd, og også hos de forældre, der er indtrådt i rollen som peer-medarbejdere, fortæller sygeplejefaglig direktør Ole Ryttov.

- Det har stor værdi for os, at forældrene tager sig tid fra en travl hverdag, så vi kan have en tæt dialog om det, der er svært, og der er stadig områder, hvor vi kan gøre det bedre, fortsætter han.

Fremskudt Funktion bygger bro mellem hverdag og behandling

Også generelt set er der fokus på den mentale trivsel hos børn og unge i Psykiatrien i Region Syddanmark. Det har blandt andet udmøntet sig i nye tiltag, der har til formål at bygge bro mellem behandling og den hverdag, som børnene og de unge er en del af.

Et af tiltagene er projektet ’Fremskudt Funktion’, der blandt andet har medført et tæt samarbejde med frivillige organisationer i Region Syddanmark.

- Samarbejdet med de frivillige organisationer gør det muligt for os at nå ud til børn og unge på nye måder. De frivillige kan møde børnene og de unge på deres egen banehalvdel og være med til at bygge bro til den professionelle indsats, fortæller adm. sygehusdirektør Charlotte Rosenkrantz Josefsen.

- Nye samarbejdsformer, og inddragelsen af peer medarbejdere i alle dele af psykiatrien, er med til at styrke bindeleddet mellem fagprofessionelle, patienter og pårørende, tilføjer hun.


Siden er sidst opdateret 22-3-2021Se kontaktoplysninger for Fremskudt Funktion | Tilgængelighedserklæring