Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT |
Fremskudt funktionpilNyhederpilNyhedsbrevepilNyhedsbrev 6 - februar 2021

Nyhedsbrev 6 - februar 2021

Seneste nyhedsbrev giver blandt andet en status på projektet under COVID-19, en opdatering på projektevalueringen fra Syddansk Sundhedsinnovation samt informationer om en mulig permanentgørelse af projektet.

Status på Fremskudt funktion under COVID-19

Selvom COVID-19 har besværliggjort flere af aktiviteterne i Fremskudt Funktion, så er det alligevel lykkes at holde en høj aktivitet i projektet. I november blev der afholdt 54 sparringsteammøder i de syddanske kommuner, hvilket er det højeste antal på en måned i løbet af projektets levetid. Samlet er vi nu oppe på omkring 600 sager på sparringsteammøder siden start i marts 2019.

På grund af nedlukning er det ikke muligt at holde fysiske forældrekurser, så her har de kommunale og regionale medarbejdere arbejdet på højtryk for at finde alternative løsninger. Flere steder forsøger projektets medarbejdere at tilbyde sparring via telefon, online eller webinarer som alternativ.

- Vi er nu gået ind i projektets sidste år, og jeg kigger tilbage på, at vi trods udfordringer med nedlukning har formået at holde kadencen oppe i projektet. Rent faktisk hjælper vi flere børn, unge og deres forældre end nogensinde før. Det vidner om, at alle medarbejdere har været omstillingsparate, og de fortjener stor ros, fortæller projektleder Tine Nørgaard Langhoff og fortsætter.

- Evalueringen i november 2020 viser, at vores medarbejdere lykkes på trods af, at det er en svær tid. Nu glæder vi os til, at vi kan gøre projektet klar til almindelig drift, når det forhåbentligt bliver en permanent indsats, og det kommer 2021 til at gå med, fortæller hun.

Stor efterspørgsel på digitale forældretilbud

I efteråret tilbød Fremskudt Funktion et forældre-webinar om angst og OCD. Tina Andersen stod for webinaret uden forudgående erfaringer i at afholde kurser online, og derfor er det ekstra imponerende, at den generelle feedback har været positiv.

I januar har vi kørt endnu et forløb, hvor efterspørgslen var så stor, at det har været nødvendigt at oprette to ekstra webinarer. De kommer til at foregå i marts og maj og er allerede fuldt booket.

Projektevaluering fra Syddansk Sundhedsinnovation

Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI) har henover efteråret 2020 foretaget en kvalitativ undersøgelse af Fremskudt Funktion. Formålet har blandt andet været at klarlægge på hvilke måder, det tværsektorielle samarbejde skaber værdi.

Evalueringen fra SDSI viser sammen med en forældreundersøgelse i projektet, at Fremskudt Funktion har værdi for både forældre og medarbejdere i syddanske kommuner og regionen:

 • Sparringsmøder bidrager til at færre sager ender i gråzonen mellem kommuner, Almen Praksis og Psykiatrien
 • Psykiatrien kommer tættere på kommunerne og vise versa (lettere adgang)
 • Der er en bedre dialog, samarbejde, koordinering og læring
 • Det sikrer en hurtigere indsats til barnet og dennes familie
 • Fremskudt funktion kvalificerer igangværende indsatser i kommunen og kvalificerer henvisninger til Psykiatrien
 • En stor andel af forældrene føler sig hørt og forstået og har tillid til, at mødets aftaler vil føre til, at de og deres barn/ung får den rette hjælp.

Som led i undersøgelsen har SDSI derudover udarbejdet en række anbefalinger til en tværsektoriel samarbejdsmodel, som kan forankres, hvis Fremskudt Funktion bliver permanentgjort. Anbefalingerne går blandt andet på:

 • Øget fokus på samarbejdet med praktiserende læger
 • Fleksibel struktur for sparringsteammøder
 • Udbredelse af kendskab til projektet blandt kommuner, psykiatri, almen praksis og frivillige organisationer
 • Tværsektoriel vidensdeling

Hele evalueringen kan læses her

Workshop med kommuner

Syddansk Sundhedsinnovation har ud over projektevalueringen også været vært for to virtuelle workshops, som fandt sted sidst i januar.

På de to workshops mødtes regionale og kommunale medarbejdere, ledere og andre interesserede på tværs af kommuner, almen praksis og psykiatri med det formål at generere inspiration til en permanentgørelse af Fremskudt Funktion. Begge workshops gav en masse brugbare input til fremtidige samarbejdsformer. Det samles i et inspirationskatalog, som kan bruges, når Fremskudt Funktion skal forankres.

Permanentgørelse af Fremskudt Funktion

Som led i den mulige permanentgørelse af projektet er der udarbejdet en række anbefalinger til, hvilke af Fremskudt Funktions indsatser, der kan permanentgøres.

Det anbefales, at projektet permanentgøres i en fleksibel samarbejdsmodel med en bred ledelsesmæssig forankring, og at fire ud af projektets syv indsatser fortsætter:

 1. I hver kommune er der et sparringsteam bemandet med både regionale og kommunale medarbejdere. Det afholder sparringsteammøder, hvor sager drøftes og hjælpes videre
 2. Der tilbydes rådgivning og sparring på medarbejderniveau
 3. Samarbejde med frivillige organisationer
 4. Sparringsteamet iværksætter direkte indsatser.

Anbefalingerne skal i løbet af foråret sendes videre til forskellige fora, så der er råderum til at fortsætte i kommunerne og i regionen, når projektet slutter. Det drejer sig blandt andet om Socialdirektørforum, Kredsen af Børne- og Ungedirektører samt kommunaldirektørerne og borgmestrene.

Anbefalingerne skal ligeledes drøftes i Det Administrative Kontaktforum (DAK), som består af kommunale og regionale ledelsesrepræsentanter, herunder repræsentanter fra almen praksis.

Webinarer med frivillige organisationer

Fremskudt Funktion samarbejder med 5 frivillige organisationer, som alle har tilbud, der kan være til gavn for børn og unge i mistrivsel og deres familier.

For at skabe større synlighed og kendskab til organisationerne, har Fremskudt Funktion været med til at arrangere en række webinarer, hvor organisationerne fortæller mere om, hvad de tilbyder, samt svarer på spørgsmål og går i dialog med medarbejdere, der er knyttet til Fremskudt Funktion.

Webinarerne kan du se her


Siden er sidst opdateret 26-2-2021Se kontaktoplysninger for Fremskudt Funktion | Tilgængelighedserklæring