Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT |
Fremskudt funktionpilNyhederpilNyhederpilNyt unikt tilbud til unge med angst i Svendborg

Nyt unikt tilbud til unge med angst i Svendborg

Et nyt angstforløb med øget fokus på den ramtes netværk er under udarbejdelse i Svendborg Kommune. Forløbet forventes at starte i foråret 2021.

Angstramte unge mellem 14-18 år i Svendborg Kommune kan se frem til et nyt tilbud, som kommunen udarbejder i samarbejde med Fremskudt Funktion.

Hele netværket inddrages

Det nye tilbud skiller sig ud fra eksisterende angsttilbud ved i langt højere grad at inddrage deltagernes netværk. De to undervisere, PPR-psykolog Louise Møller Schmidt og regional projektmedarbejder i Fremskudt Funktion Tina Andersen, kommer derfor også til at tale med den angstramtes nære familie, skole og eventuelle kommunale medarbejdere tilknyttet den unge/familien.

- Netværket spiller naturligvis altid en vigtig rolle, så vi synes, det giver god mening at inddrage det under hele forløbet. Vi vil have fokus på psykoedukation i angst og på vedligeholdende faktorer i den unges netværk. Ønsket er, at netværket bliver bedst muligt klædt på til at støtte og hjælpe de unge gennem angsten, fortæller Louise Møller Schmidt.

Hele forløbet starter med et indledende orienteringsmøde for hver enkelt af de unge sammen med deres netværk. Mødet sikrer, foruden en introduktion til angstens verden, en forventningsafstemning om det kommende forløb, så alle er klædt på til at komme i gang.

Under gruppeforløbet inddrages netværket løbende, når det er relevant i forhold til den unges forløb, herunder i forbindelse med eksponeringsøvelser. Der vil desuden være mulighed for telefonsparring mellem sessionerne.

Opfølgende møde skal forhindre tilbagefald

Efter gruppeforløbet er det planen, der skal afholdes et afsluttende netværksmøde for blandt andet at finde ud af, om der er behov for øvrige initiativer.

- Flere af kandidaterne til gruppen har aktuelt et betydeligt funktionstab grundet deres angst, og selvom vi selvfølgelig håber, at de unge rykker sig rigtig langt, er der altid risiko for tilbagefald. Det er derfor vigtigt, at vi efter forløbet mødes med netværket med fokus på tilbagefaldsforebyggelse, fortæller Louise Møller Schmidt.

De endelige rammer er endnu ikke på plads

Det nye gruppeforløb er stadig under udvikling, og derfor er de ansvarlige i gang med at undersøge gode idéer, som de unge kan få gavn af. En af de gode idéer drejer sig om et netværk drevet af frivillige, som de unge kan benytte sig af, når gruppeforløbet er afviklet.

- Vi ser ofte, at børn og unge med angst får rigtigt meget ud af at udveksle erfaringer og få støtte fra hinanden. Det er enormt værdifuldt for den unge at føle sig forstået og opleve, at ”der er andre, der har det lige som mig”. Som en del af tilbuddet arbejder vi derfor lige nu på at etablere en frivillig netværksgruppe, hvor de unge kan fortsætte med at mødes, når gruppeforløbet er afsluttet, fortæller Louise Møller Schmidt.

I første omgang kommer der til at være seks unge mellem 14-18 år i gruppeforløbet. Det nye tilbud starter efter planen i foråret 2021 og forventes at være afsluttet i løbet af juni.
 


Siden er sidst opdateret 14-1-2021Se kontaktoplysninger for Fremskudt Funktion | Tilgængelighedserklæring