Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT |
Fremskudt funktionpilNyhederpilNyhedsbrevepilNyhedsbrev 5 - november 2020

Nyhedsbrev 5 - november 2020

COVID-19 har ført til ændringer i Fremskudt funktion, men projektet kører fortsat på fuld damp. Her følger en status på projektet under COVID-19, et forældrewebinar, en igangværende evaluering af projektet samt et kig på samarbejdsmøder med syddanske kommuner.

Status på Fremskudt funktion under COVID-19

COVID-19 skaber nye udfordringer og situationer, som blandt andet har ført til ændringer i sparringsteammøderne og planlagte kurser.

Ved at alle medarbejdere har udvist stor fleksibilitet, har det fortsat været muligt at holde sparringsteammøder i de enkelte kommuner. Det kan både foregå fysisk eller over video, og alle møder bliver afviklet forsvarligt under hensyn til lokale retningslinjer fra sundhedsmyndighederne.

I september var der planlagt et kompetenceudviklingsforløb til regionale og kommunale projektmedarbejdere. Forløbet er flyttet, da det ikke er muligt at samle medarbejdere fra 21 kommuner på en forsvarlig måde. Forløbet er indtil videre udsat til januar 2021.

Flere forældrekurser er aflyst, da det nuværende forsamlingsforbud på mere end 10 personer ikke gør det muligt at gennemføre kurserne. Tilmeldte familier er i stedet blevet tilbudt 1:1 sparring med en kommunal og regional projektmedarbejder. Sparringen foregår online.

Graf over antal sager på sparringsteam i projektperioden for Fremskudt Funktion

Webinar giver øget fleksibilitet

I Fremskudt funktion har vi netop færdiggjort et webinar til forældre med børn med angst eller OCD. Webinaret bestod af 4 sessioner, og de spæde erfaringer tyder på både gevinster og udfordringer.

- Overordnet er det gået rigtig godt, men der er også udfordringer. Ikke alle har webcam slået til, og det giver en anden dynamik, at vi ikke sidder sammen og kan se hinanden. Men jeg har kunne mærke på flere forældre, at de har været inde og kigge i dem selv, og det er store ting, fortæller projektmedarbejder Tina Andersen, der var underviser på webinaret.

En af fordelene ved webinaret er fleksibiliteten, som gør det lettere at deltage i en ellers travl hverdag.

- For min familie har det været meget tidsbesparende, at det har været et webinar, og det har givet en fleksibilitet, som har gjort det muligt at være med. Jeg har været med alle gange, og jeg har fået et godt indtryk. Tina har været god til både at forklare og lytte, og så har hun skabt et rigtig godt flow mellem spørgsmål og undervisning, fortæller forælder og deltager Jesper Ortved.

- Jeg har fået en god forståelse for mit barns angst og en forståelse for, hvad det rent faktisk er, der sker inde i hjernen. Samtidig har jeg fået værktøjer, jeg selv kan bruge som forælder, og det har været rigtig godt, slutter han.

Webinaret var et forsøg, som nu skal evalueres. Her skal projektteamet blandt andet undersøge, om webinarer kan fungere som alternativ til forældrekurser i de perioder, hvor restriktioner ikke tillader fysiske kurser.

Projektevaluering fra Syddansk Sundhedsinnovation

Hen over efteråret har Fremskudt funktion igangsat en evaluering af projektsamarbejdet mellem kommuner og psykiatri. Formålet er at høste erfaringer og få en beskrivelse af de samarbejdsmodeller, der er mellem de syddanske kommuner og de regionale projektmedarbejdere fra psykiatrisygehuset for at forebygge børn og unges mistrivsel.

- Vi håber, evalueringen giver os et indblik i de forskellige samarbejdsmodeller, der er særlig virkningsfulde for kommunerne. Samtidig en viden om, hvornår og hvordan det giver mening for kommunerne at få psykiatrifaglig rådgivning og sparring, så vi sammen forebygger børn og unges mistrivsel. Der er rigtig meget at tage fat på, så vi ser frem til at modtage evalueringen i løbet af november, fortæller projektleder Tine Nørgaard Langhoff.

Evalueringen gennemføres af Syddansk Sundhedsinnovation, som interviewer og observerer i udvalgte sparringsteams fra september til november. Sparringsteamsene er valgt ud fra geografisk spredning og forskellige typer af samarbejde for at få et bredt indblik i, hvordan kommunerne samarbejder med Fremskudt funktion.

Samarbejdsmøder med kommunerne

For at få et bedre overblik over de enkelte samarbejder, har Fremskudt funkton planlagt samarbejdsmøder med alle syddanske kommuner. Indtil videre mangler et par enkelte kommuner, men det overordnede indtryk tegner et billede af et godt og konstruktivt samarbejde, som kan være med til at skabe et mere sammenhængende forløb for børn og unge i mistrivsel.

- Jeg synes, det har været godt at høre de regionale og kommunale projektmedarbejdere italesætte deres indbyrdes samarbejde – og italesætte hvilken betydning samarbejdet har for de børn og unge, vi arbejder sammen om. Samtidig har det været spændende at høre ledernes syn på projektet, hvor vi har kunne høre det ansvar, de har taget på sig, lyder det fra projektkonsulent Sisi Ploug Pedersen.

Fremhævet eksempel fra samarbejdsmøde

På samarbejdsmødet i Faaborg-Midtfyn Kommune blev deltagerne præsenteret for et godt eksempel på, hvordan kommune og psykiatri har glæde af hinandens kompetencer. Her fremhævede kommunale og regionale projektmedarbejdere en sag fra et sparringsteammøde omhandlende en dreng med OCD, som nu er i gang med et mindre behandlingsforløb.

Behandlingsforløbet ledes af den regionale projektmedarbejder, men med i forløbet er en pædagogisk/psykologisk skolekonsulent fra kommunen, som har kendskab til familien. Synergien skaber et godt og trygt forløb og giver samtidigt skolekonsulenten kendskab til nogle principper, der gør det lettere at spotte lignende tegn hos andre børn.

På samarbejdsmødet i Faaborg-Midtfyn Kommune deltog PPR-psykolog Lea Louise Boye, og hun synes, Fremskudt funktion indtil videre har fungeret godt.

- Jeg synes, samarbejdet fungerer godt og konstruktivt. Nogle gange har vi sager, hvor vi kan mangle en specifik kompetence, og så er det rigtig fint, at psykiatrisygehuset via Fremskudt funktion kan bistå i opgaveløsningen, forklarer Lea Louise Boye fra Faaborg-Midtfyn Kommune.


Siden er sidst opdateret 19-11-2020Se kontaktoplysninger for Fremskudt Funktion | Tilgængelighedserklæring