Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT |
Fremskudt funktionpilNyhederpilNyhedsbrevepilNyhedsbrev 4 - september 2020

Nyhedsbrev 4 - september 2020

Fremskudt funktion gør status på projektet efter en sommerperiode med fokus på samarbejdsaftaler med frivillige organisationer samt kommende møder mellem samarbejdspartnerne i Fremskudt funktion i hver kommune. Projektet har derudover indsamlet data, som giver et overblik over årsagerne til, at sager ender på sparringsmøder.

Årsager til sager på sparringsmøder

Fremskudt funktion har i løbet af projektperioden haft godt 400 sager til drøftelse på koordinerende sparringsteams. Projektgruppen har registreret hver enkelt sag, og det er derfor nu muligt at få et overblik over, hvilke tegn på mistrivsel der er årsagen til, at en sag kommer på et sparringsmøde.

Graf over årsager til sager på sparringsmøder

* data pr. 24. august 2020. Opgørelsen viser den primære mistrivselsårsag til, at sagen behandles. For nogle børn kan der være en anden underliggende årsag eller diagnose, som er noteret i sagen.

Ovennævnte tabel indikerer, at angst/depression, højt skolefravær samt udadreagerende adfærd er de hyppigste årsager til, at en sag ender på et sparringsmøde. Når praktiserende læger henviser en sag til Fremskudt funktion er det disse tre årsager, der ses hyppigst. Fra kommuner samt børne- og ungdomspsykiatri er det ud over disse også diagnosespecifikke årsager.

Data fra projektet viser også, at årsagen til mistrivsel varierer efter køn og alder. Blandt 6-10-årige er udadreagerende adfærd den hyppigste årsag til, at en sag ender på et sparringsmøde. Blandt 11-14-årige er årsagen skolefravær, mens det for 15-18-årige er angst/depression. Højt skolefravær er omtrent ligeligt fordelt mellem drenge og piger, mens angst/depression ses hyppigst hos piger og udadreagerende adfærd hyppigst hos drenge.

Graf over mistrivsel fordelt på køn

* data pr. 24. august 2020. Fordeling af mistrivsel blandt drenge og piger.

Samarbejdsmøder med kommuner

I løbet af efteråret afholder Fremskudt funktion møder med de syddanske kommuner. Formålet er at indsamle erfaringer og undersøge, hvordan samspillet og arbejdsfordelingen er mellem kommunale og regionale fagfolk involveret i projektet.

- I projektperioden har vi indtil videre set lokale forskelle både i forhold til antal sager, hvilke aktiviteter der er i lokalområdet samt de typer af sager som kommunale og regionale fagfolk arbejder med i fællesskab. Vi glæder os derfor rigtig meget til at komme ud til de enkelte kommuner, så vi kan blive klogere på, hvad der fungerer, og hvad vi kan forbedre i samarbejdet, fortæller Projektleder Tine Nørgaard Langhoff.

I de enkelte kommuner er der stor forskel på, hvor sagerne på et sparringsmøde kommer fra. Med de lokale samarbejdsmøder håber projektmedarbejderne på, at de kan få de gode erfaringer og historier frem i projektet, så der på sigt kan blive skabt et endnu bedre samarbejde.

Samarbejdsaftaler med frivillige organisationer

Fremskudt funktion har over sommeren drøftet samarbejdsmuligheder med flere frivillige organisationer, og nu har dialogerne ført til konkrete samarbejdsaftaler med 5 organisationer. Fremskudt funktion har indgået samarbejdsaftaler med BROEN Danmark, Girltalk, Headspace, Røde Kors – familieven samt Ventilen, som til sammen har en række frivillige tilbud, der dækker hele Region Syddanmark.

- Med aftalerne ønsker vi at sætte fokus på, hvad frivillighed kan tilbyde børn/unge i mistrivsel samt deres familier. De frivillige organisationers aktiviteter er et rigtig godt supplement til professionelle tilbud, og så kan de fungere som brobygning til civilsamfundet og foreningslivet. Derfor er vi rigtig glade for samarbejdsaftalerne, fortæller Frivillighedskoordinator Lotte Slot Jensen, som har været med til at udarbejde aftalerne.

Ud over de 5 aftaler ønsker Fremskudt funktion at afprøve nye og mindre samarbejder, som udspringer af lokale behov og initiativer. De mindre samarbejder bliver drøftet løbende, og der er allerede indgået en aftale med en lokal organisation i Tønder.

- Vi har indgået en aftale med Selvhjælp Sydvest, som har modtaget midler til at kunne uddanne 2 frivillige i ’Børn og Sorg’. På den måde vil de frivillige have særlige kompetencer til at kunne starte og varetage selvhjælpsgrupper for børn i sorg, fortæller Lotte Slot Jensen.

Frivillige organisationer skal præsenteres på sparringsmøder

I forlængelse af samarbejdsaftalerne skal de frivillige organisationer præsenteres for projektmedarbejderne. Formålet er at gøre opmærksom på organisationerne og deres lokale tilbud, så medarbejderne i projektet kan vejlede forældre og børn/unge videre til de frivillige organisationer.

Samtidig skal præsentationen vise, hvordan de frivillige organisationer kan hjælpe med at forebygge og fjerne mistrivsel med fritidsaktiviteter og sunde fællesskaber. Præsentationerne af de frivillige organisationer starter i løbet af efteråret.

Nyt forældrewebinar om angst & OCD

I oktober og november afholder Fremskudt funktion et webinar om angst & OCD henvendt til forældre med børn i alderen 6-12 år.

På webinaret mødes forældre for at få nye værktøjer og strategier til at håndtere børnenes udfordringer. Samtidig kan forældrene udveksle erfaringer og blive hørt og forstået af andre, som står i en lignende situation.

I første omgang kan 10 personer komme med på webinaret. Forløbet består af 4 kursusgange og ledes af projektmedarbejder Tina Andersen. 

 

Siden er sidst opdateret 3-11-2020Se kontaktoplysninger for Fremskudt Funktion | Tilgængelighedserklæring