Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT |
Header til fremskudt funktion med logoer

Styregruppen

For at sikre størst muligt fælles engagement og ejerskab over Fremskudt funktion, er der nedsat en styregruppe til at sikre arbejdets fremdrift.

Styregruppen er en tværfaglig og tværsektoriel styregruppe, som sikrer sammenhæng mellem de mange indsatser, der i de kommende år iværksættes i forhold til opsporing, vurdering og behandling af børn og unge i mistrivsel.

Styregruppen får også kompetencen til at fordele et afgrænset beløb til udvikling og afprøvning af samarbejdsmodeller med frivillige organisationer.

Styregruppens medlemmer:

Regionale og kommunale repræsentanter:

 • Charlotte Rosenkrantz Josefsen, Administrerende sygehusdirektør, Psykiatrien i Region Syddanmark
 • Charlotte Houlberg, Børn- og Ungedirektør, Middelfart Kommune
 • Klaus Müller-Nielsen, Ledende overlæge, Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland
 • Lene Granhøj, Oversygeplejerske, Børne- og Ungdomspsykiatri Odense
 • Thomas Reintoft, Socialdirektør, Kolding Kommune, repræsentant for Socialdirektørforum
 • Hans Jørn Søberg, leder af PPR, Svendborg Kommune, repræsentant for PPR-ledernetværket

2 patient- og pårørenderepræsentanter:

 • Anne Hvidbjerg Jørgensen, Regionskredsformand, SIND Tønder
 • Karin Birch Lange, Lokalformand, Bedre Psykiatri Vejle

1-2 repræsentanter fra frivillige organisationer:

 • Trine Hammershøy, Direktør, Det sociale netværk
 • Bente Rey, Formand, Dansk Handicapforbund i Sønderborg kommune

1 repræsentant fra de praktiserende læger:

 • Vakant

Projektleder:

 • Tine Nørgaard Langhoff

 

Referater fra styregruppemøder

Hvis du vil læse mere om, hvad der sker på styregruppemøderne, så kan du læse referaterne, der udkommer efter hvert styregruppemøde.

Du finder referaterne fra styregruppemøderne her.


Siden er sidst opdateret 14-10-2020Se kontaktoplysninger for Fremskudt Funktion | Tilgængelighedserklæring