Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT |
Header til fremskudt funktion med logoer

Sparringsteams

Der er etableret 22 koordinerende sparringsteams i regionen. Det er et i hver af de syddanske kommuner. Med samtykke fra forældrene kan der bringes sager ind til drøftelse i sparringsteamsene.

Sparringsteams i kommunen

Sparringsteamene holder møder mindst en gang i måneden, og møderne foregår på et af kommunens lokaler.

Medlemmer

I sparringsteamet sidder der fast følgende medlemmer:

  • Kommunale PPR-psykologer
  • regionale sundhedsfaglige medarbejdere
  • En kommunal socialfaglig projektkonsulent

Yderligere deltagere

Ud over de faste medlemmer er der mulighed for, at personer med tilknytning eller kendskab til barnet/den unge kan deltage. Det kan være forældrene, barnet/den unge selv eller fagpersonale. 

Indsendelse af sager

I de enkelte kommuner er det PPR-psykologen, der modtager en sag fra øvrige kommunale medarbejdere. Det kan eksempelvis være lærere, socialrådgivere eller familiebehandlere. Sagen kan også komme fra en regional medarbejder eller den praktiserende læge.

Indsendelse af en sag foregår via PPR i kommunerne eller en af de 8 regionale medarbejdere.

Efter mødet

Der udarbejdes altid et mødereferat, der efterfølgende udleveres til forældrene samt den unge, hvis han eller hun er fyldt 15 år.

Det koordinerende sparringsteam rådgiver om det videre forløb og kan vurdere, at barnet/den unge har bedst gavn af en indsats kommunalt eller i nærmiljøet. Det kan også være, at vurderingen er, at en henvisning til udredning i psykiatrien er nødvendig for den bedste hjælp. Det er den enkelte kommune eller psykiatrien, der træffer den endelige beslutning.

Hvis de regionale medarbejdere indgår i de direkte indsatser, bliver der udarbejdet en fælles plan for den enkelte. I planen beskrives der hvilke indsatser, som henholdsvis psykiatrien og kommunen skal levere.

Hvis du har generelle spørgsmål til projektet, så kan du med fordel læse vores "værd at vide", hvor vi har samlet vigtige informationer om Fremskudt funktion.

Siden er sidst opdateret 5-8-2020Se kontaktoplysninger for Fremskudt Funktion | Tilgængelighedserklæring