Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT |
Fremskudt funktionpilNyhederpilNyhedsbrevepilNyhedsbrev 1 - april 2019

Nyhedsbrev 1 - april 2019

Fremskudt funktion har været i gang i en måned nu, og her følger en status på sparringsteamsene og samarbejdet med de frivillige.

De fire sparringsteams er blevet til fem

Sparringsteamet på Fyn er blevet delt op i to, så der nu er fem sparringsteams i alt. Fyn er delt op i øst og vest, så det ene team dækker kommunerne Nyborg, Kerteminde, Svendborg, Langeland og Ærø. Se opdelingen på illustrationen.

 

Fremskudt funktion sparringsteams med opdelingen af fyn

På Fyn har møderne for sparringsteamsene også ændret sig. Lokationen er ikke længere på Psykiatrisk Afdeling Odense, men vil foregå på kommunale adresser i en turnusordning.

De første møder er afholdt

Alle sparringsteams har været igennem to møder, og der er i alt blevet drøftet 13 konkrete sager samt 5 overordnede temaer.

Der har fra start af været interesse for projektet og samarbejdsvillighed at spore hos kommunerne, som er begyndt at forholde sig til, hvordan de kan benytte sig af projektet og hvilke sager, de kan bringe ind.

Der er stor enighed blandt deltagerne i sparringsteamsene, at der er behov for det tværsektorielle arbejde. Samarbejdet ses ved, at der allerede er blevet iværksat indsatser, hvor en regional medarbejder aftaler at tage ud og understøtte den kommunale indsats.

Der har været fagpersoner - som har haft en stor viden om det enkelte barn/unge - med til møderne i sparringsteamsene, og fremover er det planen, at barnet/den unge og/eller dennes forældre skal tilbydes at deltage. Der arbejdes på at gennemtænke og lave en god proces, så det bliver en god og konstruktiv oplevelse før, under og efter mødet.

Den frivillige indsats bliver en vigtig del af projekt Fremskudt funktion

På det seneste styregruppemøde holdt Dorte Nørregaard fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde oplæg og understøttede styregruppens drøftelse.

Styregruppens repræsentanter for de frivillige organisationer Bente Rey fra Dansk Handicaporganisation og Trine Hammershøy fra Headspace fortalte om deres tilgang til frivilligt arbejde og gav bud på, hvordan frivillige kræfter kan inddrages i projektet.

Der er bred enighed om, at de frivillige kræfter ikke kan undværes. Derfor skal der arbejdes videre med at lave en værkstøjskasse med alle tilgængelige tilbud i - så der er et overblik over de allerede eksisterende tilbud.

Derudover blev der lagt op til, at der skal arrangeres workshops, hvor medarbejdere fra alle sektorer samarbejder og lærer hinanden bedre at kende og på det grundlag kan give den bedste indsats for barnet/den unge.


Siden er sidst opdateret 4-8-2020Se kontaktoplysninger for Fremskudt Funktion | Tilgængelighedserklæring