Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT |

Nyheder

I projektet Fremskudt funktion arbejder vi løbende på at forebygge, at børn og unge i mistrivsel står uden indsatser, fordi de ikke tilhører målgruppen for et behandlingsforløb i psykiatrisygehuset. Projektet er et samarbejde mellem Psykiatrien i Region Syddanmark og samtlige syddanske kommuner.

Fremskudt funktion er et stort projekt, hvor der hele tiden sker nye ting. Derfor laver vi løbende små nyheder, udsender nyhedsbreve og udgiver referater fra projektets styregruppemøder.

Du finder en oversigt over de seneste nyheder og nyhedsbreve lige her. Alle nyheder, nyhedsbreve og referater finder du i menuen til venstre.

Seneste nyheder

Inspirationskatalog over gode erfaringer i projektet

Som et led i permanentgørelsen af Fremskudt Funktion har projektet i samarbejde med Syddansk Sundhedsinnovation udarbejdet et inspirationskatalog med gode erfaringer fra projektet.

Læs mere om inspirationskataloget her.

Nye samarbejdsformer bygger bro

Den seneste undersøgelse af patient- og pårørendetilfredshed på de danske sygehuse viser positive resultater for børne- og ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark. Eksempelvis har målrettede indsatser som projekt Fremskudt Funktion været med til at bygge bro mellem behandling, frivillige tilbud og børn og unges hverdag.

Læs mere om undersøgelsen og Fremskudt Funktion her.

Sæt taknemmelighed på skoleskemaet

Taknemmelighed gør en masse godt for os og de fællesskaber, vi er en del af! Mindhelper, som er forankret i Telepsykiatrisk Center, har udviklet undervisningsmateriale til dansk i 7.-10. Klasse om netop taknemmelighed.

Læs mere om undervisningsmaterialet og hvor du kan bestille det gratis her.

GirlTalk griber ind, før problemerne vokser sig store

Med frivillige tilbud både fysisk og online hjælper GirlTalk unge piger i hele landet. Formålet er at forebygge mistrivsel og gribe ind, før problemerne sætter sig fast.

Læs mere om GirlTalk, som Fremskudt Funktion i sommer indgik samarbejde med, her.

BROEN bygger bro mellem udsatte børn og et aktivt fritidsliv

Fremskudt Funktion indledte i sommer et samarbejde med den frivillige forening BROEN. Her kan du læse mere om foreningen, og hvordan du som fagperson kan henvise til BROEN, der hjælper familier med økonomisk støtte til at sikre et aktivt fritidsliv for børn og unge.

Læs mere om BROEN her

Nyhedsbreve

Mulig permanentgørelse af Fremskudt Funktion - nyhedsbrev februar 2021

Seneste nyhedsbrev giver blandt andet en status på projektet under COVID-19, en opdatering på projektevalueringen fra Syddansk Sundhedsinnovation samt informationer om en mulig permanentgørelse af projektet.

Læs hele nyhedsbrevet her

Første webinar afsluttet - nyhedsbrev november 2020

COVID-19 har ført til ændringer i Fremskudt funktion, men projektet kører fortsat på fuld damp. Her følger en status på projektet under COVID-19, et forældrewebinar, en igangværende evaluering af projektet samt et kig på samarbejdsmøder med syddanske kommuner.

Læs hele nyhedsbrevet


Siden er sidst opdateret 29-4-2021Se kontaktoplysninger for Fremskudt Funktion | Tilgængelighedserklæring