Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT |
Header til fremskudt funktion med logoer

Projektet

Projektet 'Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark’ - også kaldet 'Fremskudt funktion' - er et 3-årigt satspuljeprojekt, der løber fra 2019-2021. Der er afsat 46,6 millioner til projektet, og alle 22 kommuner i Region Syddanmark indgår i samarbejdet.

 

Styregruppen 

For at sikre størst mulig fælles engagement og ejerskab over projektet, er der nedsat en styregruppe til at sikre arbejdets fremdrift.
 
Styregruppen er en tværfaglig og tværsektoriel styregruppe, som sikrer sammenhæng mellem de mange indsatser, der i de kommende år iværksættes i forhold til opsporing, vurdering og behandling af børn og unge i mistrivsel.

Styregruppen får også kompetencen til at fordele et afgrænset beløb til udvikling og afprøvning af samarbejdsmodeller med frivillige organisationer.

Styregruppens medlemmer:

 

Regionale og kommunale repræsentanter:

 • Administrerende sygehusdirektør, Psykiatrien i Region Syddanmark
 • Social-, og sundhedsdirektør, Middelfart Kommune
 • Direktør for Sundhed og Omsorg, Esbjerg Kommune
 • Overlæge, Odense Kommune
 • Børne- og Familiechef, Aabenraa Kommune
 • Ledende overlæge, Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland
 • Oversygeplejerske, Børne- og Ungdomspsykiatri Odense

2 patient- og pårørenderepræsentanter:

 • SIND
 • Bedre Psykiatri


1-2 repræsentanter fra frivillige organisationer:

 • Det sociale netværk
 • Danske Handicaporganisationer


2 repræsentanter fra de praktiserende læger:

 • Praktiserende læger


Projektlederen:

 • Mikkel Schjøtt Kristensen

 

De konkrete aktiviteter vil blive udviklet og afprøvet undervejs i projektperioden og forventes først startet op i anden halvår i 2019. Der er afsat et særskilt beløb årligt fra 2019-2021 til udvikling og afprøvning af samarbejdsmodellerne og midlerne udloddes af satspuljeprojektets styregruppe.

Under styregruppen sidder projektlederen sammen med de 3 projektansatte konsulenter, hvor 2 kommer fra den kommunale verden og den tredje har en psykiatrifaglig baggrund. De er med til at facilitere møderne i de 4 koordinerende sparringsteams.

 

Referater fra styregruppemøder

 

Hele projektets organisering kan ses i illustrationen her:

 
Klik her for at se i fuld skærm
billede

 Siden er sidst opdateret 19-2-2020facebook ikon linkedin ikon twitter ikon -->