Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT |
Header til fremskudt funktion med logoer

Teams

Der etableres 22 koordinerende sparringsteam. Med samtykke fra forældrene kan der bringes sager ind til drøftelse.

Sparringsteams i Kommunen

Sparringsteamene holder møder mindst en gang i måneden, og møderne foregår på et af kommunens lokaler.

 

 

kort

Medlemmer

I sparringsteamet sidder der fast følgende medlemmer:

  • Kommunale PPR-psykologer
  • 1-3 regionale sundhedsfaglige medarbejdere
  • En kommunal socialfaglig projektkonsulent

Yderligere deltagere

Til de enkelte møder i sparringsteamet kan der tilknyttes deltagere, som har tilknytning og kendskab til barnet/den unge. Ligeledes kan barnet/den unge selv eller forældrene samt pårørende deltage.

 

Indsendelse af sager

I de enkelte kommuner er det PPR-psykologen, der modtager en sag fra øvrige kommunale medarbejdere. Det kan eksempelvis være lærere, socialrådgivere eller familiebehandlere. Sagen kan også komme fra en regional medarbejder eller den praktiserende læge.

Indsendelse af en sag foregår via PPR i kommunerne eller en af de 8 regionale medarbejdere.

 

Efter mødet

Der udarbejdes altid et mødereferat, der efterfølgende udleveres til forældrene samt den unge, hvis han eller hun er fyldt 15 år.

Det koordinerende sparringsteam rådgiver om det videre forløb og kan vurdere, at barnet eller den unge har bedst gavn af en indsats kommunalt eller i nærmiljøet. Det kan også være, at vurderingen er, at der skal en henvisning til udredning i psykiatrien for den bedste hjælp. I sidste ende er det den enkelte kommune eller psykiatrien, der træffer den endelige beslutning.

Hvis de regionalemedarbejdere indgår i de direkte indsatser, bliver der udarbejdet en fælles plan for den enkelte. I planen beskrives der hvilke indsatser, som henholdsvis psykiatrien og kommunen skal levere.

 Siden er sidst opdateret 8-1-2020facebook ikon linkedin ikon twitter ikon -->