Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT |
Header til fremskudt funktion med logoer

Fagfolk

Her kan du finde materialer om projektet samt en guide til, hvordan en sag kan indsendes til drøftelse i et af de koordinerende sparringsteams.

Projektets formål

Det overordnede formål med projektet er at forebygge, at børn og unge i mistrivsel står uden indsatser, fordi de ikke tilhører målgruppen for et behandlingsforløb i psykiatrisygehuset. Med afprøvning af en fremskudt regional funktion skal børn og unge i mistrivsel samt deres familier opleve, at de får hurtig hjælp i nærmiljøet. De skal opleve, at samarbejdet mellem region og kommune fungerer, og at der er fokus på det enkelte barns behov for at kunne bevare tilknytningen til hverdagslivet.

Sager til drøftelse

I de enkelte kommuner er det PPR-psykologen, der modtager sager fra øvrige kommunale medarbejdere. Du skal derfor kontakte den lokale PPR-psykolog, hvis du har et barn eller en ung, du tænker kræver en tidlig indsats for at skabe bedre trivsel. De regionale sundhedsfaglige medarbejdere i de koordinerende sparringsteams modtager sager fra andre regionalt ansatte eller praktiserende læger.

Der skal være et skriftligt samtykke fra forældrene, hvis sagen skal drøftes i et koordinerende sparringsteam.

Skabelon til samtykke

Materialer om projektet

Der er lavet to foldere - en til fagfolk og en til forældre - samt en pixi-beskrivelse af projekt 'Fremskudt funktion', som kan hentes her og printes ud.

Fremskudt funktion - Folder til samarbejdspartnere

 

Fremskudt funktion - folder til læger og andet sundhedsfagligt personale
 

Fremskudt funktion - Folder til forældre

Fremskudt funktion - Pixi-udgave

 Siden er sidst opdateret 20-1-2020
Regional IT, Forvaltningfacebook ikon linkedin ikon twitter ikon -->