Dette er tekstversionen af Forældre
Klik her for at komme til den grafiske version af Forældre

#000000


Forældre

Tidlig hjælp til børn og unge, der ikke trives

Projekt 'Fremskudt funktion' har til formål at spotte børn og unge i mistrivsel så tidligt, at det ikke ender ud i en diagnose og et behandlingsforløb i psykiatrien.

Hvis man som forældre hører om projektet, kan det være fordi, der eksempelvis er en lærer eller en praktiserende læge, der har vurderet, at der er behov for en tidlig indsats for barnet eller den unges trivsel.

Hvis der er samtykke fra jer forældre, kan sagen blive drøftet i et af 4 koordinerende sparringsteams i regionen. Her sidder der kommunale PPR-psykologer, 1-3 sundhedsfaglige medarbejdere fra regionen og 2 projektkonsulenter, og de vil sammen rådgive om det videre forløb, der enten kan betyde en indsats i nærmiljøet, i kommunen eller en henvisning til udredning i psykiatrien.

I er også som forældre velkomne til at deltage i mødet - ligesom barnet eller den unge også er det.

Hvad kan man som forælder selv gøre?

Hvis man som forælder selv er bekymret for ens søn eller datter, har man ikke mulighed for selv at indsende sager til drøftelse i sparringsteamene. I stedet skal man kontakte den lokale klasselærer, den praktiserende læge, en PPR-psykolog eller andre myndighedspersoner, der kan tage sagen med videre.

 

Mere om projektet

I folderen kan I læse mere om projektet, sparrigsteamsene og så er der mulighed for at skrive kontaktinformationer på relevante kontaktpersoner.

 Fremskudt funktion - folder til forældre


 

 


Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk